חוק גריטת רכב

במידה והחלטתם לשלוח את הרכב לגריטה, עליכם לבדוק כי הרכב עומד בחוק גריטת רכב של משרד התחבורה.

מהו חוק גריטת רכב? התנאים ההכרחיים לגריטת כלי רכב:

 • – רכב פרטי – נוסעים
 • ברישיון הרכב מופיע סוג הרכב – M1
 • – גיל הרכב הינו 20 שנים ומעלה
 • 20 שנים ממועד הייצור, כלומר רכב שמועד ייצורו משנת 1993 ומטה
 • – רישיון רכב תקף
 • רישיון רכב שלגביו שולמה אגרת רישוי וכן ביצע מבחן רישוי שנתי (טסט)
 • – רכב שלא רשום לגביו עיקול, שעבוד או כל מגבלה אחרת המונעת את ביטולו
 • – רכב נוסע (לא גרוטאה)
 • על הרכב להגיע בנסיעה לאתר הגריטה
 • – רכב שלגביו יש רצף בין שני מבחני הכשירות האחרונים (טסטים) שקדמו לגריטה. כלומר, הוא היה בתוקף לאורך כל התקופה שבין הטסט האחרון לבין הטסט שקדם לו.

לפרטים אפשר לקרוא באתר הממשלה בכתובות הבאות: (חוק גריטת רכב 2014 )

 1. http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/CarPollution/Scrapping/Pages/default.aspx
×
דילוג לתוכן